A A A
O nama

Zaposleni u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu


Sektor za regionalni razvoj i projekte

Odsek za projekte

 

Odsek za regionalni razvoj

 


Sektor za međuregionalnu saradnju i evropske integracije


 

Odsek za međuregionalnu saradnju

 

Odsek za evropske integracije

 


Sektor za lokalnu samoupravu i pravna pitanja


 

Odsek za lokalnu samoupravu

 

Odsek za ljudske resurse


Odeljenje za opšte poslove


Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: