A A A
Dokumenta

Unutrašnje uređenje

 

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - januar 2019. godine

 

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - februar 2018. godine

 

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - avgust 2017. godine
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - novembar 2016. godine
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - jul 2016. godine
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - maj 2016. godine

 

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta - septembar 2015. godine
 • Odluka o kodeksu ponašanja u pokrajinskim organima

 

 • Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja

 

 •  Pravilnik o utvrđivanju programa obuke radi stručnog usavršavanja službenika za 2019. godinu

 

 • Pokrajinska uredba o načinu i postupku analize i ocene opravdanosti, isplativosti i mogućnosti realizacije donacije
Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: