A A A
Usluge i projekti

Naziv usluge:

Davanje prethodne saglasnosti skupštini jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja u nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.


Organ zadužen za sprovođenje (Sektor)


Sektor za pravna pitanja


Opis


Pripremanje prethodne saglasnosti skupštine jedinice lokalne samouprave prilikom utvrđivanja praznika i odlučivanja o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.


Gde i kako


Lično na pisarnici Pokrajinske vlade APV, za Pokrajinski sekretarijat međuregionalnu sradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili poštom na istu adresu.

 


Pravni osnov

Navedena nadležnost utvrđena je članom 73. stav 1. tačka 3. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. glasnik RS“, broj 99/2009 i 67/2012- odluka US).
 

Izveštaj izdatih mišljenja

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: