A A A
Dokumenta

Skupština AP Vojvodine je na sednici održanoj 04. aprila 2014. godine, prihvatila Program razvoja AP Vojvodine 2014 - 2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz tog Programa. Radi se o dokumentu koji predstavlja osnov za sprovođenje regionalne politike AP Vojvodine, a koji je izradio Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

 

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: