A A A
Javne nabavke

Plan nabavki i kvartalni izveštaji

 

 

 • Plan javnih nabavki za 2019. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2018. godinu
 • Izveštaj za 2018. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2017. godinu
 • Plan javnih nabavki za 2016. godinu
 • Izveštaj za I kvartal 2016. godine
 • Izveštaj za II kvartal 2016. godine
 • Izveštaj za III kvartal 2016. godine
 • Plan nabavki za 2015. godinu
 • Izveštaj za I kvartal 2015. godine
 • Izveštaj za II kvartal 2015. godine
 • Izveštaj za III kvartal 2015. godine                                               
 • Izveštaj za IV kvartal 2015. godine                                               
 • Izveštaj za I kvartal 2014. godine
 • Izveštaj za II kvartal 2014. godine
 • Izveštaj za III kvartal 2014. godine
 • Izveštaj za IV kvartal 2014. godine
Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: