A A A
O nama

Ovlašćenja rukovodioca Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu


POKRAJINSKI SEKRETAR


Pokrajinski sekretar je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje pokrajinskim sekretarijatom. Pokrajinski sekretar predstavlja pokrajinski sekretarijat, organizuje i obezbeđuje obavljanje poslova na efikasan način, donosi akta za koja je ovlašćen, obrazuje komisije i radne grupe radi obavljanja složenijih poslove iz delokruga sekretarijata i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih.


ZAMENIK POKRAJINSKOG SEKRETARA

Pokrajinski sekretar može imati zamenika koga bira Skupština na mandat od četiri godine. Zamenik pokrajinskog sekretara zamenjuje pokrajinskog sekretara i pomaže pokrajinskom sekretaru u okviru ovlašćenja koja mu on odredi.


PODSEKRETAR


Podsekretar pomaže pokrajinskom sekretaru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim poslovima, u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica pokrajinskog sekretarijata, te sarađuje s drugim organima.


POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA


Pomoćnik pokrajinskog sekretara rukovodi oblašću rada pokrajinskog sekretarijata za koji se obrazuje sektor i za svoj rad odgovara pokrajinskom sekretaru.

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: