A A A
Kontakt

Kontakt informacije

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Bulevar Mihajla Pupina 16
21101 Novi Sad
Republika Srbija

 

E-mail: region@vojvodina.gov.rs

http://www.region.vojvodina.gov.rs

 

 

PIB: 105702405

 

Matični broj: 08891559

 

Šifra delatnosti: 8411

 

Račun izvršenja budžeta broj: 840-30640-67

 

Radno vreme: 8-16 sati


Ognjen Bjelić - pokrajinski sekretar

ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4586
Faks: 021 456 060

 

 

Goran Ivančević - zamenik pokrajinskog sekretara

goran.ivancevic@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4894

Faks: 021 456 060

 

 

Nebojša Vojnović - podsekretar
nebojsa.vojnovic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586
Faks: +381 (0)21 456 274

 

 

Sektor za regionalni razvoj i projekte

Tamara Jukić križan, savetnik
tamara.jukic@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4686

Faks: 021 456 274Sektor za lokalnu samoupravu i pravna pitanja

Marjana Beader, viši referent
marjana.beader@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4812
Faks: 021 456 060

 

 

Sektor za međuregionalnu saradnju i evropske integracije

 

Aleksandra Korpaš, viši referent
aleksandra.korpas@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4879

Faks: 021 456 274Odeljenje za opšte, materijalno-finansijske i zajedničke poslove

Tatjana Vizi, viši referent
tatjana.vizi@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4586

Faks: 021 456 060

 

 

Ovlašćeno lice za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Aleksandar Prekodravac
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
+381 (0)21 487 4824, Faks: +381 (0)21 456 274Ovlašćeno lice za saradnju sa novinarima i javnim glasilima

Marija Belić-Bibin

marija.bibin@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4707, Faks: +381 (0)21 456 274

 

 

Lice zaduženo za održavanje internet prezentacije

Ivan Pinter

ivan.pinter@vojvodina.gov.rs

+381 (0)21 487 4897

 

 


View Larger Map

 

 

Kontaktirajte nas

 

Unesite svoje ime:

 

Adresa elektronske pošte:

 

Naslov poruke:

 

Unesite svoju poruku:

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: