A A A
Konkursi

Rešenje o dodeli sredstava jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

 

24. jul 2013.

 

Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012) i odeljka IV.  tačka 7. Konkursa za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi:

 

R e š e nj e

 

o dodeli sredstava za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP VojvodiniOdobrava se isplata sredstava za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

 

Sredstva se odobravaju sa razdela 10. Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, funkcionalna klasifikacija 180, izvor finansiranja 01 00 - Prihodi iz budžeta, ekonomska klasifikacija 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od  53.360.140,00 dinara  i to:1.      Žitište - 1.140.000,00
2.      Plandište - 1.145.000,00
3.      Čoka - 829.000,00
4.      Opovo - 1.010.000,00
5.      Sečanj - 920.000,00
6.      Mali Iđoš - 1.245.000,00
7.      Odžaci - 1.300.000,00
8.      Alibunar - 1.400.000,00
9.      Kovačica - 1.161.000,00
10.    Šid - 995.100,00
11.    Sremska Mitrovica - 1.026.000,00
12.    Sombor - 1.500.000,00
13.    Novi Kneževac - 971.000,00
14.    Bač - 1.300.000,00
15.    Temerin - 1.086.500,00
16.    Nova Crnja - 1.200.000,00
17.    Senta - 1.040.000,00
18.    Sremski Karlovci - 1.375.000,00
19.    Kula - 1.182.300,00
20.    Stara Pazova - 1.311.900,00
21.    Pećinci - 1.332.520,00
22.    Inđija - 1.497.520,00
23.    Novi Sad - 1.250.000,00
24.    Bečej - 1.105.000,00
25.    Bački Petrovac - 1.300.000,00
26.    Kanjiža - 886.800,00
27.    Bačka Topola - 1.374.000,00
28.    Subotica - 1.500.000,00
29.    Irig - 1.487.500,00
30.    Beočin - 1.500.000,00
31.    Vrbas - 1.500.000,00
32.    Bela Crkva - 1.220.000,00
33.    Kovin - 1.244.000,00
34.    Kikinda - 1.497.000,00
35.    Žabalj - 1.300.000,00
36.    Zrenjanin - 1.500.000,00
37.    Pančevo - 1.453.000,00
38.    Apatin - 1.500.000,00
39.    Bačka Palanka - 1.500.000,00
40.    Ruma - 1.475.000,00
41.    Titel - 1.500.000,00
42.    Srbobran - 1.300.000,00

 

Obrazloženje


Radi unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini koje će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju građanima i poslovnom sektoru, povećanom učešću građana u upravljanju javnim poslovima, jačanju institucionalnih okvira za postizanje  zadovoljavajućeg nivoa koordinacije i delotvornosti javnih politika, Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini  53.360.140,00 dinara.

 

Jedinice lokalnih samouprava kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

 

Opštini Vršac nisu odobrena sredstva za namene navedene u njihovom projektu, jer nisu ispunili jedan od uslova Konkursa – blagovremeno dostavljanje redovnih, narativnih i finansijskih izveštaja po predhodnim konkursima ovog Sekretarijata.   


Na osnovu napred navedenog a u skladu sa članom 21 i 23 Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: