A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta , Rešenja broj 401-00-00084/2/2017-01 Komisije za kontrolu državne pomoći  kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-VIII-05/2018 od 09.05.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

 R e š e nj e
o dodeli bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih
mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta


Odobrava se isplata sredstava malim, srednjim i velikim privrednim društvima sa ciljem otvaranja novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novih investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans ) , u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima  dodeljuje se:

 

 1. „Aeropak“ doo Palić    26.373.600,00
 2. „Gradina sistem“ doo Temerin    19.008.000,00
 3. „Greiner packaging“ doo Odžaci    5.940.000,00
 4. „LBS Le Belier Livnica“ doo Sečanj    59.400.000,00
 5. „Nebo-Pal“ doo Čoka    7.128.000,00
 6. „Goodwill Pharma“ doo Subotica    8.553.600,00
 7. „Atos Fructum“ doo Mala Remeta    11.880.000,00
 8. „Luxol Since 1884“ doo Zrenjanin    17.582.400,00
 9. „Novares Serbia“ doo Zrenjanin    23.760.000,00
 10. „BPL&Trading Industry“ doo Novi sad    7.128.000,00
 11. „Blikprodukt“ doo Kikinda    4.752.000,00
 12. „Pro Wood“ doo Beočin    5.346.000,00
 13. „Em Commerce“ doo Bačka Topola    9.504.000,00
 14. „Atler-Fontana“ doo Kikinda    6.652.800,00
 15. „Svelatron“ doo Subotica    7.128.000,00
 16. „Onicelli“ doo Ada    4.752.000,00
 17. „Frezal“ doo Ruma    9.504.000,00
 18. „Vitorog-promet“ doo Novi Sad     10.692.000,00
 19. „Džimi Commerce“ doo Prigrevica    4.752.000,00

 

           UKUPNO    249.836.400,00

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 249.836.400,00 dinara.

 


Obrazloženje


Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta raspisanim i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 19.02.2018. godine predviđeno je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima povezanih sa realizacijom novih investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine.

Za ove namene sredstva su obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans ) , u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 250.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4541 tekuće subvencije privatnim preduzećima.

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od  19.02.2018 godine je obrazovao Komisiju za vrednovanje prijava povodom raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava podsticaja.

Privredna društva kojima su sredstva odobrena , potpisaće Ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Rešenje možete preuzeti OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: