A A A
Konkursi

Na osnovu člana 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list AP Vojvodine“ , broj 37/2014, 54/2014, 37/2016 i 29/2017), člana 13. Pokrajinske uredbe o uslovima i načinu dodele sredstava iz budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike AP Vojvodine ( „Službeni list AP Vojvodine“ 42/2017) kao i člana 7 st 1 tačke 1) , člana 11, 12 i 14. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“, br 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 119/2014), tačke VI Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija , Rešenja broj 401-00-00084/2/2017-01 Komisije za kontrolu državne pomoći  kao i Odluke o usvajanju preporuka za privredna društva čija je delatnost od značaja za ruralni razvoj AP Vojvodine, broj SD-IX-02/2018 od 01.06.2018. godine Skupštine Razvojne agencije Vojvodine, pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

 

 

R e š e nj e o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija

 

Odobrava se isplata sredstava malim i srednjim  privrednim društvima sa cilјem kupovine opreme za početak, povećanje ili unapređenje procesa  proizvodnje.

 

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans ) , u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima  dodelјuje se:

 

 1. "Агролек" doo Novi Sad    7.083.276,00
 2. "Мотоил" doo Novi Sad    10.000.000,00
 3. "Арборспалет 2010" doo Bačka Palanka    6.187.900,00
 4. "Мохачи" doo Stara Moravica    2.007.640,00
 5. "Технограђа" doo Bačka Palanka    2.050.000,00
 6. "Кири123" doo Pančevo    2.098.473,00
 7. "Tron Теx" doo Novi Sad    3.363.000,00
 8. "Делта Техник Маролд" doo Beočin    10.000.000,00
 9. "Челик" doo Bački Jarak    9.648.402,00
 10. "Axioma plus" doo Sremska Mitrovica    5.925.195,00
 11. "Dilemma Brewery" doo Pančevo    4.680.000,00
 12. "Bom Trade" doo Novi Sad    10.000.000,00
 13. "M&S" doo Sirig    3.264.301,00
 14. "НС Плакат" doo Novi Sad    10.000.000,00
 15. "Lamex" doo Novi Sad    9.627.058,00
 16. "Mv Forest 021" doo Novi Sad    3.893.200,00

    Ukupno: 99.828.445,00

 

Sredstva se dodelјuju u ukupnom iznosu od 99.828.445,00 dinara.

 

Obrazloženje

 

Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija raspisanim i objavlјenim u dnevnom listu „Dnevnik“ 21.02.2018. godine predviđena je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu  opreme malih i srednjih privrednih društava  sa teritorije AP Vojvodine.

 

Za ove namene sredstva su obezbeđena  Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („ Sl. list AP Vojvodine“, broj 57/2017 i 17/2018-rebalans ) , u okviru Budžetskog fonda za sprovođenje mera razvojne politike Autonomne pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 dinara kao Program 1505 Regionalni razvoj, programska aktivnost 1021 Podsticaji za mere bržeg privrednog razvoja Vojvodine, funkcija 411 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, ekonomska klasifikacija 4542 kapitalne subvencije privatnim preduzećima.

 

Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu rešenjem od  19.02.2018 godine obrazovao je Komisiju za vrednovanje prijava povodom raspisanog konkursa koja izrađuje listu predloga projekata za odobravanje sredstava podsticaja.

 

Privredna društva kojima su sredstva odobrena , potpisaće Ugovore o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

 

Na osnovu napred navedenog, u skladu sa članom 24. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

 

Rešenje možete preuzeti OVDE

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: