A A A
Konkursi

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. Međunarodnom INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike u Novom Sadu

22. oktobar 2013. - Na osnovu člana 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, broj 40/2012 –prečišćeni tekst)  i tačke 9. Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. Međunarodnom INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike u Novom Sadu, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi

 

 

R e š e nj e
o dodeli sredstava za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. Međunarodnom INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike u Novom SaduOdobrava se isplata sredstava za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. Međunarodnom INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike u Novom Sadu

 

 1. Ada    80.000,00 
 2. Apatin    80.000,00
 3. Bač    79.130,00
 4. Bačka Topola    79.536,00
 5. Bački Petrovac     80.000.00
 6. Bela Crkva     80.000,00
 7. Bečej     80.000,00
 8. Žitište     80.000,00
 9. Irig     80.000,00
 10. Kovačica     80.000,00
 11. Mali Iđoš     80.000,00
 12. Nova Crnja     80.000,00
 13. Novi Bečej      80.000,00
 14. Novi Kneževac     80.000,00
 15. Odžaci     80.000,00
 16. Plandište     80.000,00
 17. Ruma     80.000,00
 18. Srbobran     80.000,00
 19. Titel     80.000,00

 
Sredstva se odobravaju u iznosu od  1.518.666,00 dinaraObrazloženjeKonkursom za dodelu sredstava za sufinasiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava iz AP Vojvodine na 8. Međunarodnom INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike u Novom Sadu raspisanim 26. 09. 2013. godine i objavljenim u dnevnom listu „Dnevnik“ predviđeno je sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samouprava na Novosadskom sajmu, u cilju promocije investicionih mogućnosti, prezentacije osnovnih karakteristika privrednih potencijala, infrastrukturnih kapaciteta, industrijskih i radnih zona, turističkih kapaciteta i izgradnje sportskih centara jedinica lokalnih samouprava.

Za ove namene obezbeđena su sredstva, članom 8. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2013. godinu („Sl.list APV“ br. 39/2012 i 26/2013), funkcionalna klasifikacija 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.600.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Rešenjem od 07.10.2013. godine obrazovao je Komisiju za procenu projekata povodom raspisanog Konkursa čija je obaveza davanje predloga za odobravanje sredstava.

Jedinice lokalnih samouprava kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalnih samoprava na međunarodnom sajmu investicija INVESTEXPO  u Novom Sadu, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog u skladu sa članom 21. i 23. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: