A A A
O nama

Finansijski plan

 

 

 • Tabela rashoda i izdataka za 2019. godinu
 • Finansijski plan za 2019. godinu
 • Podaci o državnoj pomoći 2018. godine
 • Tabela rashoda i izdataka za 2018. godinu - rebalans
 • Finansijski plan za 2018. godinu - rebalans 25.06.2018.
 • Tabela rashoda i izdataka za 2018. godinu
 • Finansijski plan za 2018. godinu
 • Podaci o državnoj pomoći za 2017. godinu
 • Finansijski plan 2017 - rebalans - 30.06.2017.
 • Programska struktura - rebalans 2017. godinu
 • Programska struktura - izvod - rebalans 2017.godinu
 • Tabela rashoda i izdataka - rebalans 2017. godinu
 • Finansijski plan za 2017. godinu
 • Prograsmka struktura za 2017. godinu
 • Prograsmka struktura-izvod za 2017. godinu
 • Tabela rashoda i izdataka za 2017. godinu
 • Izmena i dopuna finansijskog plana za 2016. godinu
 • Finansijski plan za 2016. godinu
 • Izmena i dopuna finansijskog plana za 2015. godinu
 • Finansijski plan za 2015. godinu

 

 • Izmena i dopuna finansijskog plana za 2014. godinu
 • Finansijski plan za 2014. godinu

 

 

Podaci o prihodima i rashodima

 

 • Pregled izvršenih rashoda po ekonomskim klasifikacijama u periodu od 01.02.-29.02.2016.
 • Pregled izvršenih rashoda po ekonomskim klasifikacijama u periodu od 01.01.-31.01.2016.

 

 • Pregled prihoda i rashoda za period 01.01.-31.12.2015. godine
 • Pregled izvršenih rashoda po ekonomskim klasifikacijama u periodu od 01.01.-31.12.2015.
 • Pregled prihoda i rashoda za 2013. i 2014. godinu

 

Izveštaj o realizaciji finansijskog plana

 

 • Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za 2015. godinu
 • Izveštaj o izvršenju po programskoj strukturi budžeta za 2015. godinu
 • Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za 2014. godinu
 • Izveštaj o realizaciji finansijskog plana za 2013. godinu
Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: