A A A
Usluge i projekti

Uvod

 

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje se jednim imenom nazivaju teritorijalnim programima ili INTERREG programima. Programi predstavljaju finansijsku podršku saradnji na graničnim teritorijama susednih država (prekogranična saradnja) ili u saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa kao što su upravljanje otpadom, pružanje usluga u različitim sektorima, kulturna i ekonomska saradnja, turizam, saobraćaj itd.


Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, preko Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, sprovodi ove programe u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji i vladama zemalja koje učestvuju u njima. U tome joj pomažu i sekretarijati programa i antene, koje su osnovane zajednički sa zemljama partnerima.


U periodu od 2014 do 2020. godine Srbija učestvuje u osam programa prekogranične i transnacionalne saradnje: 1. Mađarska-Srbija, 2. Rumunija-Srbija, 3. Bugarska-Srbija, 4. Hrvatska-Srbija, 5. Srbija-Bosna i Hercegovina, 6. Srbija-Crna Gora, 7. Jadransko-jonski transnacionalni program i 8. Transnacionalni program Dunav.


Programi teritorijalne saradnje u EU počeli su da se sprovode 1990, a od 2004. godine u programe INTERREG uključuju i države koje nisu članice EU, čime Srbija dobija mogućnost za razvoj prekogranične i transnacionalne saradnje. Značaj ove saradnje za zemlje koje su u procesu pridruživanja EU je neprocenjiv. Za građane Srbije, taj doprinos nije meren samo novcem - korisnici su dobili priliku da kroz projekte koje su sprovodili sa svojim susedima reše zajedničke probleme, podstaknu društveni i ekonomski razvoj i zapošljavanje, steknu iskustvo u korišćenju sredstava Evropske unije i u dostizanju evropskih standarda, što kao krajnju potvrdu ima primenu i širenje ideja i vrednosti koje dele sa zemljama članicama Unije.


Kroz realizovane projekte opremane su bolnice, škole, vrtići, renovirane su crkve, sarađivale su službe za zajedničko reagovanje u vanrednim situacijama i u borbi protiv trgovine narkoticima, izgrađeni su granični prelazi, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, biciklističke staze, organizovani su koncerti, biciklističke trke, regate, a ugrožene grupe dobili su novi podsticaj i veru u bolje sutra. Time se ostvaruje cilj prekogranične i transnacionalne saradnje - stvaranje uslova za kvalitetniji život građana širom Evrope.

 


 

Unapređenje razvoja turizma u Centralnom prekograničnom regionu Dunava
(Enhancing the tourism development in the Central Danube cross-border region)

 

Akronim:  Central Danube Tour


Izvor finansiranja:  Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija


Budžet projekta:
  575.856,20 evra


Budžet sekretarijata:  101.744,00 evra


Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Hrvatska
 3. Osječko-baranjska županija, Hrvatska
 4. Dunavski centar za kompetenciju, Srbija
 5. Grad Ilok, Hrvatska 

Oblast projekta:  Razvoj turizma


Trajanje projekta:  20 meseci      15.07.2017 – 14.03.2019.


Opis projekta: 

 

Projekat ima za cilj podsticanje razvoja turizma u prekograničnom području kroz povećanje kvaliteta i raznolikosti turističke ponude i stvaranje i razvoj nove prekogranične turističke destinacije – destinacije Srednjeg Dunava, jačanje sposobnosti turističkih operatera u razvoju destinacije, promocija i upravljanje, povećanje kvaliteta i diverzifikacija turističke ponude i povećanje vidljivosti turističke ponude prekograničnog područja.


Projekt teži podsticanju razvoja turizma putem kreiranja i promovisanja turističke ponude Srednjeg Dunava i poboljšanja veština i kapaciteta zaposlenih u turizmu (zajedničkim edukacijama i radionicama), unapređenju organizacije i vidljivosti ponude stvaranjem zajedničkih turističkih proizvoda i usluga predstavljenih kroz 9 novih tematskih prekograničnih ruta, kao i povećanju konkurentnosti turističkog sektora pružanjem zajedničke platforme za upravljanje destinacijom i alata za promociju ciljnim grupama.

 


 

 

 

 

Raznobojna saradnja
(Colorful cooperation)

 

Akronim:  ColourCoop


Izvor finansiranja:  Strateški poziv Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija


Budžet projekta:  3.738.247,30 evra


Budžet sekretarijata:  282.633,00 evra


Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Grad Novi Sad, Srbija
 3. Grad Subotica, Srbija
 4. Fondacija jedan za drugog – Morahalom, Mađarska
 5. Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa

Oblast projekta:  Podsticanje turističke saradnje


Trajanje projekta:  36 meseci    01.06.2017 – 31.05.2020.


Opis projekta:

 

Projekat ima za cilj podsticanje razvoja turizma u prekograničnom području kroz povećanje kvaliteta i raznolikosti turističke ponude i stvaranje i razvoj nove prekogranične turističke destinacije – destinacije Srednjeg Dunava, jačanje sposobnosti turističkih operatera u razvoju destinacije, promocija i upravljanje, povećanje kvaliteta i diverzifikacija turističke ponude i povećanje vidljivosti turističke ponude prekograničnog područja.
 
Cilj uspostavljanja kulturnih i turističkih centara u Morahalomu, kao i na Paliću, jeste da postanu važni regionalni centri kulture koji – za potrebe lokalnih i regionalnih aktera – sakupljaju i prosleđuju informacije iz oblasti kulture, kao i iz oblasti privrede.

 


 

 

Revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Begej
(The repairing  of the navigation infrastructure on Bega Canal)

 

 

Akronim:  BEGA


Izvor finansiranja:
  Strateški poziv Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija


Budžet projekta:
  13.850.687,41 evra


Budžet sekretarijata:
  129.150,00 evra


Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Administracija rečnog basena Banat, Rumunija
 3. Javno vodoprivredno preduzeće ,,Vode Vojvodine“, Srbija
 4. Županijski savet Timiš, Rumunija

Oblast projekta:  Održiva mobilnost i transportna  infrastruktura


Trajanje projekta:
  48 meseci    03.08.2017 – 02.08.2021.


Opis projekta:

 

Projektom se planira rekonstrukcija prevodnice u Srpskom Itebeju i Kleku, što podrazumeva kompletnu sanaciju građevinskog dela objekta prevodnica i ustava kao i postavljanje nove hidromašinske opreme. Time će nakon 60 godina ponovo biti uspostavljena nautička veza između Srbije i Rumunije. Za tok Begeja kroz Zrenjanin predviđena je izgradnja plutajućeg doka, što podrazumeva izmuljenje akvatorije, uređenje obala i postavku pristana.
 
Pored sanacije prevodnica, planira se izgradnja biciklističke staze, plutajućeg doka, nabavka plovnog bagera i plovne kosačice, kao i izrada kompletne projektno tehničke dokumentacije za izmuljenje Begeja između Kleka i Srpskog Itebeja i remedijaciju sedimenta. Sa pripremljenom tehničkom dokumentacijom JVP „Vode Vojvodine“ moći će da konkurišu i za izmuljenje kompletnog kanala Begej od Kleka do granice sa Rumunijom, kako bi kanal postao plovan i za teretne brodove do 500 tona.

 

 


 

 

Zdravstveni turizam-dobar turizam: Zajednički razvoj medicinskog i zdravstvenog turizma u prekograničnom regionu Mađarske i Srbije
(Health Tourism – Good Tourism: Joint Development of Medical and Health Tourism in the HU-SRB Cross-Border Region)

 

 

Akronim:  HEALTH-TOUR


Izvor finansiranja:
  Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija


Budžet projekta:
  503.345,21 evra


Budžet sekretarijata:
  209.197,21 evra


Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. Bač-Kiškunska županija, Mađarska

Oblast projekta:  Saradnja u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa


Trajanje projekta:
  24 meseca    01.07.2018 – 30.06.2020.


Opis projekta:

 

Glavni cilj Zdravstvene ture je poboljšanje ekonomije graničnog regiona kroz zajednička ulaganja u turizam. Na osnovu daljeg razvoja zdravstvenog, medicinskog i balnealnog terapeutskog turističkog potencijala programskog područja Mađarske i Srbije privući će se veći broj turista iz susednih zemalja srednje Evrope.
 
Rezultati ovog projekta pružaju osnove za buduće zajedničko planiranje i implementaciju drugih elemenata akcije plana i razvoja koncepta. Zajedničke marketinške strategija i marketinške aktivnosti u vezi sa razvojem zdravstva i medicinskog turizma, kao i razvoj planova projektovanih u ovom projektu koji imaju za cilj da omoguće buduću saradnju i nove inicijative između Bač-Kiškunske županije i Vojvodina.

Očekivani rezultati kroz projekat će biti: 1) Razvoj integrisane marketinške strategije i akcionog plana za zdravstveni i medicinski turizam u mađarsko-srpskom prekograničnom regionu; 2) Zajedničko predstavljanje integrisanog identiteta i marketinške slike ovog graničnog regiona, njegovog zdravlja i potencijale medicinskog turizma; 3) Prekogranični prenos znanja i predloga za poboljšanje medicinskog turizma u graničnom regionu Mađarske i Srbije; 4) Izrada ovih planova razvoja doprineće zajedničkom održivom razvoju zdravstvenih, medicinskih i balnealnih terapeutskih turističkih potencijala i kapacitata obe zemlje.

 

 


 

 

Razvoj poslovnog okruženja obrazovanjem radne snage u skladu sa potrebama tržišta
(Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs)

 

 

Akronim:  COMMON


Izvor finansiranja:
  Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija


Budžet projekta:
  603.660,93 evra


Budžet sekretarijata:
  222.042,31 evra


Partneri projekta:

 1. Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Srbija
 2. VURA – Razvojna agencija Vukovar d.o.o, Hrvatska
 3. Učilište Studium iz Vukovara, Hrvatska

Oblast projekta:  Jačanje konkurentnost i  doprinos razvoju poslovnog okruženja


Trajanj
projektae:  24 meseca    01.05.2019 – 30.04.2021.


Opis projekta:

 

Projekat ima za cilj jačanje konkurentnost i  doprinos razvoju poslovnog okruženja u programskoj oblasti. U Srbiji kao i u Hrvatskoj postoji problem emigracije mladih što dovodi do smanjenja razvojnog potencijala regiona, a veliki broj nezaposlenih dokazuje da tržište rada danas zahteva određene veštine i znanja koje nezaposlena lica nemaju. Da bi se ovi problemi rešili, potrebno je sprovesti opsežne analize tržišta kako bi se razumele stvarne potrebe privrede i tržišta. Ključna ciljna grupa projekta su trajno nezaposlena lica kao i mlade nezaposlene osobe koje svojim stečenim kompetencijama ne zadovoljavaju tržišne uslove.

Stoga je cilj projekta da se navedenim grupama omogući unapređenje znanja i veština kroz zajednički razvoj programa obuke, metodologije, mreža za podršku zapošljavanja, prekograničnih partnerstava, stvaranje novog nastavnog plana i programa za zanimanja koje traži lokalno tržište rada. Rezultat projekta je prekogranična mreža između zainteresovanih strana kako bi se smanjili identifikovani nedostaci u veštinama na tržištu rada.

 

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: