A A A
Dokumenta

Publikacija „Bilans uspeha Vojvodine-EU u periodu 2007-2013“

 

Centar za lokalnu demokratiju ALDA iz Subotice predstavio je publikaciju o rezultatima istraživanja „Bilans uspeha Vojvodine-EU u periodu 2007-2013“, koja je rezultat projekta koji je Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansirao po Konkursu za doprinos razumevanju procesa evropskih integracija.

Publikacija ima za cilj upoznavanje zainteresovanih strana, prvenstveno lokalnih samouprava, o mogućnostima unapređenja uslova za realizaciju projekata iz EU fondova u lokalnim samoupravama u narednom programskom periodu Evropske unije. Publikacija je objavljena na engleskom i srpskom jeziku.

Publikaciju možete pogledati na ovom LINKU

Pošaljite ovu stranicu
E-mail primaoca:
Vaš e-mail:
Vaše ime:
Naziv poruke:
Tekst poruke:
E-mail format: